حکم بین المللی کمربند مشکی دان ۲ کاراته


پریا ایزدیای ، Ezadiyari Pariya ، حکم بین المللی کمربند مشکی دان ۲ کاراته، قشم ، کاراته ، کاراته کا ، قهرمان جهان، قهرمان ، ورزشی ، ورزشکار ، رزمی کار ، هنرمند ، نقاش ، هنر ، هنر های رزمی چهره اجتماعی ، نویسنده ، جزیره قشم

پریا ایزدیاری | کاراته | Karate | Ezadiyari Pariya | حکم بین المللی کمربند مشکی دان ۲ کاراته

کلیه حقوق این سایت به پریا ایزدیاری تعلق دارد

راه اندازی و مدیریت سایت توسط سعید وکیل در چاپ قشم به انجام می رسد